මැතිවරණය සඳහා දින නියම වෙයි ! | Colombocall මැතිවරණය සඳහා දින නියම වෙයි ! - Colombocall

Hot News

මැතිවරණය සඳහා දින නියම වෙයි !

අගෝස්තු 5 වන දින මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේබව සඳහන් කළා.