එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෘත්තීය සමිති හමුව අතරමග දී නතර වෙයි | Colombocall එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෘත්තීය සමිති හමුව අතරමග දී නතර වෙයි - Colombocall

Hot News

එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෘත්තීය සමිති හමුව අතරමග දී නතර වෙයිඑක්සත් ජාතික පක්ෂ වෘත්තීය සමිති හමුව අතරමග දී නතර කිරීමට සිදුවිය.

වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පිරිසක් විසින් පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු තමන්ට සිදුවූ දේශපාලන පලිගැනීම් වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයින් ඉදිරිපත් නොවූ බවටත්, තම ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් හෝ ලබා නොදුන් බවටත් ඔවුන් චෝදනා කළහ.

ඉන්පසු පාලිත රංගේබණ්ඩාර මහතා විසින් එම නියෝජිතයින් හට හෙට දිනයේ පස්වරු 4ට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන බව කියා සිටියේය.