ටික්ටොක් සහ තවත් ප්‍රසිද්ධ ජංගම දුරකථන ඇප් කිහිපයක් තහනම් | Colombocall ටික්ටොක් සහ තවත් ප්‍රසිද්ධ ජංගම දුරකථන ඇප් කිහිපයක් තහනම් - Colombocall

Hot News

ටික්ටොක් සහ තවත් ප්‍රසිද්ධ ජංගම දුරකථන ඇප් කිහිපයක් තහනම්
ඉන්දියාව සහ චීනය අතර ඇතිවී තිබෙන ආතතීන් තවදුරටත් උත්සන්න කරමින් ඉන්දියාව සිය ස්වෛරීභාවයට හා අඛණ්ඩතාවයට තර්ජනයක් යැයි පවසා ටික්ටොක් සහ තවත් ප්‍රසිද්ධ ජංගම දුරකථන ඇප් කිහිපයක් තහනම් කර තිබේ.
ඉන්දියාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ සමහර ජංගම යෙදුම් මගින් පරිශීලකයන්ගේ දත්ත අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම සහ ඉන්දියාවෙන් පිටත සේවාදායකයන් වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි.
"මෙම දත්ත සම්පාදනය කිරීම, ඉන්දියාවේ ස්වෛරීභාවයට හා අඛණ්ඩතාවයට බාධා පමුණුවන ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සඳහා සතුරු මූලද්‍රව්‍යයන් විසින් එහි කැණීම් සහ පැතිකඩ සකස් කිරීම හදිසි පියවරයන් අවශ්‍ය වන ඉතා ගැඹුරු හා ක්ෂණික අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණක් බව ඉන්දියාව කියයි. මෙසේ තහනමට යටත් වන බොහෝ ප්‍රමුඛ චීන යෙදුම් ඇතුළු යෙදුම් 59ක් ඉන්දියාව ලැයිස්තුගත කර තිබේ