වැලි මුහුදට ගසාගෙන යාම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී අහිතකර ප‍්‍රතිවිපාක ! | Colombocall වැලි මුහුදට ගසාගෙන යාම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී අහිතකර ප‍්‍රතිවිපාක ! - Colombocall

Hot News

වැලි මුහුදට ගසාගෙන යාම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී අහිතකර ප‍්‍රතිවිපාක !

ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයේ සිට කළුතර කැලිඩෝ වෙරළ තීරය දක්වා නිර්මාණය කළ කෘතීම වැලි පෝෂණ තීරයේ වැලි මුහුදට ගසාගෙන යාම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී අහිතකර ප‍්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකි බවට පරිසරවේදීන් අනතුරු අගවනවා.

පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන පැවසුවේ නිසි පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවකින් තොරව සිදුකළ මෙම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ධීවර ප‍්‍රජාවට මෙන්ම ජලඡ ජීවින්ටද හානි සිදුවිය හැකි බවයි.

කෙසේවෙතත් වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙරළ සංවර්ධන අංශයේ ප‍්‍රධාන ඉංජිනේරු සූජීව රණවක ප‍්‍රකාශ කළේ මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ධීවරයින්ට අලූතින් වෙරළක් ලැබුණු බවයි.