බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් රනිල්ගෙන් සහ මෛත්‍රීගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්න නියෝග ! | Colombocall බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් රනිල්ගෙන් සහ මෛත්‍රීගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්න නියෝග ! - Colombocall

Hot News

බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් රනිල්ගෙන් සහ මෛත්‍රීගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්න නියෝග !
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන, හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

මිට අමතරව හිටපු අගමැතිවරයාගේ උපදේශකවරයෙක් ලෙස කටයුතු කළ S. පාස්කරලිංගම් සහ මහජන බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරි වසන්ත කුමාර යන අයගෙන්ද ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා ලෙසයි නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.