විමර්ශන ඒකකය මහින්දානන්දගේ නිවසටම යයි | Colombocall විමර්ශන ඒකකය මහින්දානන්දගේ නිවසටම යයි - Colombocall

Hot News

විමර්ශන ඒකකය මහින්දානන්දගේ නිවසටම යයි2011 වසරේ ඉන්දියාවේ පැවැති එක්දින ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහ තරගය මුදලට විකුණා ඇති බවට එවක ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාව සිටි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පසුගියාදා කළ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබේ.
නාවලපිටියේ ඔහුගේ නිවසට ගොස් මෙම ප්‍රකාශය සටහන් කරගෙන තිබේ.