කට නිසා කරුණා අම්මාන් වැඩ වරද්ද ගනී ! | Colombocall කට නිසා කරුණා අම්මාන් වැඩ වරද්ද ගනී ! - Colombocall

Hot News

කට නිසා කරුණා අම්මාන් වැඩ වරද්ද ගනී !එල්. ටී. ටී. ඊ. සංවිධානයේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් සිටි සමයේ කරුණා අම්මාන් විසින් සිදු කළ බව කියන අපරාධ පිළිබඳව ඔහු විසින් පසුගිය දිනෙක සිදු කරන ලද ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියම කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි