තැපල් සේවක වර්ජනය අවසන් ! සේවකයින් වැඩ | Colombocall තැපල් සේවක වර්ජනය අවසන් ! සේවකයින් වැඩ - Colombocall

Hot News

තැපල් සේවක වර්ජනය අවසන් ! සේවකයින් වැඩපොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති දිස්ත්‍රික්කවල අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා තැපැල් කාර්යාල අද සිට විවෘත කරන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා එම කාර්යාල විවෘතව තබන බවය.

මේ අතර ආරක්ෂිත උපකරණ ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලමින් තැපැල් සේවකයින් පිරිසක් අද සිට සේවාවලින් ඉවත්වීමට ගත් තීරණය අත්හැර දමා තිබේ