රන්ජන් පැය පහක් පමණ ප්‍රකාශ ලබා දෙයි | Colombocall රන්ජන් පැය පහක් පමණ ප්‍රකාශ ලබා දෙයි - Colombocall

Hot News

රන්ජන් පැය පහක් පමණ ප්‍රකාශ ලබා දෙයි
බුදු දහමට අපහාස වන අයුරින් අන්තර්ඡාලය ඔස්සේ මාධ්‍ය සාකඡාවක් පැවැත්වීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගෙන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  (22) පැය පහකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය ලබාදීම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා  (22) දහවල් 1.00ට පමණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක අපරාධ විමර්ශන ඒකකය වෙත පැමිණීයා.

එහිදී  පැය පහකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ ලබාදීමෙන් අනතුරුව සවස 5.30 ට පමණ ඔහු ඉන් පිටව ගියා..