දෙපාර්ශවයෙන්ම මිය ගියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ! | Colombocall දෙපාර්ශවයෙන්ම මිය ගියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ! - Colombocall

Hot News

දෙපාර්ශවයෙන්ම මිය ගියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් !
කොටි සංවිධානය පරදා ශ්‍රී ලංකා හමුදාව ලබාගත් ජයග්‍රහණය සැමරිය යුතු ජයග්‍රහණයක් නොවන බව හිටපු ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කරයි.

එම සිවිල් යුද්ධයේදී දෙපාර්ශවයෙන්ම මිය ගියේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බවද ඔහු පවසයි.