කොණ්ඩා කපන ස්ථාන යළි විවෘත කිරීමට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් ! | Colombocall කොණ්ඩා කපන ස්ථාන යළි විවෘත කිරීමට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් ! - Colombocall

Hot News

කොණ්ඩා කපන ස්ථාන යළි විවෘත කිරීමට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් !
රූපලාවන්‍යාගාර හා කොණ්ඩා කපන ස්ථාන යළි විවෘත කිරීමට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් අද පස්වරුවේ නිකුත් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහි පරිසර සෞඛ්‍ය හා වෘත්තීය සෞඛ්‍ය පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ගම්ලත් මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව එම ස්ථාන යළි විවෘත කිරීමට පෙර ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවය.
එවැනි අනුමැතියකින් තොරව එම ආයතන විවෘත කිරීම නීති විරෝධි බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.
අදාළ චක්‍රලේඛය අද පස්වරු 5.00 සිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙන් භාගත කර ගත හැකි බව ද නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.