"ස්වාධීන ජාතියක් ලෙස නැඟිටින්න" ගෝඨා කියයි | Colombocall "ස්වාධීන ජාතියක් ලෙස නැඟිටින්න" ගෝඨා කියයි - Colombocall

Hot News

"ස්වාධීන ජාතියක් ලෙස නැඟිටින්න" ගෝඨා කියයිදිනාගත් නිදහස හා සාමය අර්ථවත් කිරීමට නම් ස්වාධීන ජාතියක් ලෙස අප එක්ව නැගී සිටිය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
ඒ, ජාතික රණවිරු අනුස්මරණ දිනය වෙනුවෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ය.
ශක්තිමත් ජාතික ආර්ථිකයක් ගොඩනගමින් රටේ ප්‍රතිලාභ පෙරටුකර බාහිර ලෝකය සමග බද්ධ වෙමින් ඉලක්ක ජයගත යුතුව ඇතැයි ද ජනාධිපතිතුමා පවසයි.
ජනාධිපතිතුමා පැවසුවේ කොරෝනා වසංගතය වැනි බාධක පැමිණිය ද කිසිදු විටක පසුබසින්නේ නැති බව ය.
ජාතියේ අභිවෘද්ධිය අරමුණු කරගත් සැලසුම්, සෞඛ්‍ය සේවය, ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය විසින් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ජනාධිපතිතුමා පැවසුවේ ය.