මුහුණු ආවරණ ප්‍රමිතියෙන් තොර නම් නඩු ! | Colombocall මුහුණු ආවරණ ප්‍රමිතියෙන් තොර නම් නඩු ! - Colombocall

Hot News

මුහුණු ආවරණ ප්‍රමිතියෙන් තොර නම් නඩු !වෙළඳපොලේ පවතින ගුණාත්මක බවින් සහ ප්‍රමිතියෙන් තොර විෂබීජනාශක දියර සහ මුඛ ආවරණ සොයා අද සිට වැටලීම් ආරම්භ කරන බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ සඳහන් කළේ නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොර නිෂ්පාදනවලට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බවයි