ප්‍රතිකාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව පරිගණක මෘදුකාංගයක් ! | Colombocall ප්‍රතිකාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව පරිගණක මෘදුකාංගයක් ! - Colombocall

Hot News

ප්‍රතිකාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව පරිගණක මෘදුකාංගයක් !කොවිඩ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව සිදු කෙරෙන ප්‍රතිකාර සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව පරිගණක මෘදුකාංගයක් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් නිපදවා තිබෙනවා.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ රෝගියා සහ වෛද්‍යවරයා අතර ඵලදායී සන්නිවේදනයක් ගොඩනැගීමට මෙම මෘදුකාංගය මගින් පහසුකම් සළසන බවයි.
එමෙන්ම මෙම මෘදුකාංගය මගින් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට රෝගය වැළඳීමේ අවදානම අඩුකිරීමටද සහය සැළසෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.