පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් පහකින් වැඩි කරයි ! | Colombocall පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් පහකින් වැඩි කරයි ! - Colombocall

Hot News

පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් පහකින් වැඩි කරයි !
ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාග ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට තිරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අද (18) සිට ඔවුන් ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 142ක මිලකට අලෙවි කිරීමට නියමිතව තිබේ