වෛරසය පාලනය කරගත හැකි වූයේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් නිසා | Colombocall වෛරසය පාලනය කරගත හැකි වූයේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් නිසා - Colombocall

Hot News

වෛරසය පාලනය කරගත හැකි වූයේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් නිසා
කොවිඩ් 19 වෛරසය මේ තරමට හෝ පාලනය කරගත හැකි වූයේ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් නිසා බව රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිළධාරීන්‍ගේ සංගමයේ උප සභාපති, වෛද්‍ය පී. හේවාගමගේ මහතා පවසනවා. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් විසින් රටපුරා බෙදාහැරි දේශීය ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධ ඒ සඳහා මූලිකම හේතුව බව ද ඔහු පෙන්වා දෙනවා.
එම ඖෂධ සහ කසාය පානය කිරීමෙන් ඕනෑම වෛරසයකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ලැබෙන බවයි හේවාගමගේ මහතා පවසන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඇතැම් ඉහළ බළධාරීන් පවා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව නොමැති බවත්, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් නිළධාරීන් පවා නොදන්නවුන් සේ කටයුතු කරන බවත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය සංගමය පවසනවා.
දක්ෂ පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහ උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් 3000 කට වැඩි පිරිසක් රටපුරා සිටින බැවින් තවදුරටත් වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා මැදිහත් වියහැකි බවයි හේවාගමගේ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. මේ වනවිට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින පුද්ගලයන් සහ නිරෝධායනය අවසන් කර සිටින පුද්ගලයන් මෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම භාර ගැනීමට සූදානම් බව ද ඔහු පවසනවා. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිළධාරීන්‍ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය බළධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.