බොරිස් ජොන්සන් සිය රජයේ වෙළඳ අමාත්‍ය ධූරය රනිල්ට පවරයි | Colombocall බොරිස් ජොන්සන් සිය රජයේ වෙළඳ අමාත්‍ය ධූරය රනිල්ට පවරයි - Colombocall

Hot News

බොරිස් ජොන්සන් සිය රජයේ වෙළඳ අමාත්‍ය ධූරය රනිල්ට පවරයි
බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති බොරිස් ජොන්සන් විසින් සිය රජයේ වෙළෙද අමාත්‍ය ධූරය ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත රනිල් ජයවර්ධනට පිරිනමා තිබේ.
රනිල් ජයවර්ධනගේ පියා ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන අතර රනිල් ජයවර්ධන 2015 සිට හැම්ප්ෂයර් ප්‍රාන්තය නියෝජනය කරමින් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වී සිටින්නෙකි.
ඉකුත් තෙරේසා මේ පාලනය යටතේද රනිල් ජයවර්ධන වෙළෙද කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතයා වශයෙන් කටයුතු කළේය.
රනිල් ජයවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබද ලන්ඩන් පාසලේ උපාධිධරයෙකි.