මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කර facebook ගිණුම් හැක්කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ! | Colombocall මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කර facebook ගිණුම් හැක්කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ! - Colombocall

Hot News

මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කර facebook ගිණුම් හැක්කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් !
මේ වනවිට මාධ්‍යවේදීන් ඉලක්ක කර facebook ගිණුම් හැක්කිරීමේ ප්‍රවනතාවක් මතුව ඇති බව නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පවසනවා.
ඔවුන් පවසන්නේ ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අවම ප්‍රමාණයක් අනුගමනය කර ඇති ෆේස්බුක් ගිණුම් වෙනත් පිරිසකට නතුවීමේ ප්‍රවනතාවයක් (phishing attack) මේ දිනවල සිදුවන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි.
ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය ආයතනවල සේවය කරන මාධ්‍යවේදීන් සහ සාමාන්‍ය ජනයා ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය සිදුවන බවක් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පැවසුවා.
ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක මාධ්‍යවේදීන් කිහිප දෙනෙකු මෙම සයිබර් ප්‍රහාරයෙහි ගොදුරක් බවට පත්වී තිබෙන බවයි ඔවුන් වාර්තා කරන්නේ.
ෆේස්බුක් පරිශීලක ගිනුමක ආරක්ෂාව ඉහළ නැවීමට දෙවන සාධක සත්‍යාපනය නොහොත් 2 factor authentication වැනි ආරක්‍ෂිත ක්‍රම සක්‍රිය කරගන්නා ලෙස ද ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය සියලුම මාධ්‍යවේදීන්ට සහ ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන අනෙකුත් පරිශීලකයන්ට දැනුම් දෙයි.
තවද වෙනත් පුද්ගලයන් විසින් එවනු ලබන සැක සහිත යොමු (coronavgame2.atwebpages com) වලට ඔබගේ ෆේස්බුක් මුරපද සහ පරිශීලක නාමයන් ඇතුළත් කිරීමෙන් වළකින ලෙස මාධ්යවේදීන්ට හා සාමාන්‍ය ජනතාවට අවවාද කරන බවයි ඔවුන් දන්වා සිටින්නේ