දේවමෙහෙයක් පවත්වමින් සිටි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ! | Colombocall දේවමෙහෙයක් පවත්වමින් සිටි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ! - Colombocall

Hot News

දේවමෙහෙයක් පවත්වමින් සිටි පිරිසක් අත්අඩංගුවට !
කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියත් සමඟ එය පාලනය කිරීමට රජය බොහෝ නීතිරීති පනවා ඇති මොහොකක එම නීතිරීති වලට අවනත නොවූ බොහෝ් පිරිසක්  පසුගිය දින කිහිපයේම පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වුනා. 
මේ අතර අද (04) දහවල් කාලයේදීද පුත්තලම් දිස්ත‍්‍රික්කයේ දංකොටුව - මෝරුක්කුලිය ප‍්‍රදේශයේ අපෝස්තලික දේවසභාවට අයත් දේවස්ථානයක දේවමෙහෙයක් පවත්වමින් සිටි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව දංකොටුව පොලීසිය ප්‍රකාශ කරනවා