සේවයට එන යන හෙදියන්ට ගැටලු ගොඩක් ආණ්ඩුවෙන් ! | Colombocall සේවයට එන යන හෙදියන්ට ගැටලු ගොඩක් ආණ්ඩුවෙන් ! - Colombocall

Hot News

සේවයට එන යන හෙදියන්ට ගැටලු ගොඩක් ආණ්ඩුවෙන් !
කෝවිඩි -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ,දිවයින පුරා සියලුම රෝහල්වල රාජකාරිවල නිරතවන හෙදියන්ගේ සේවය සම්බන්ධයෙන් නිසි කළමණාකරන ක්‍රියාමාර්ග මෙතෙක් රජය විසින් ගෙන නොමැති බැවින් හෙදියන් දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණදෙන බව හෙද සංගම් චෝදනා කරයි.
ඇදිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන මේ අවස්ථායේ රාජකාරියට පැමිණීම සඳහා ඇදිරිනීති බලපත්‍රය ලෙස තම සේවා හැදුනුම්පතට අමතරව ආයතන ප්‍රධානියාගේ ලිපියක් ලබාගන්නා ලෙසද රෝහල්වල හෙදියන්ට දැනුම්දී ඇති බවත් මෙමඟින් ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දී ඇති බවද සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය පවසයි.
රට තුළ පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වනවිට රෝහල්වල කාර්යමණ්ඩලවලට එක් වාට්ටුවකින් තවත් වාට්ටුවට යාම පවා සීමා කර ඇති තත්ත්වයක මෙවැනි අලුත් නීති පැනවීම සාධාරණ නොමැති බවද එම සංගමය සඳහන් කරයි.
කෝවිඩි -19 වසංගත තත්ත්වය මර්දනය කිරීමට මෙන්ම රෝහල්වල කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන යාමට සියලුම රෝහල්වල හෙදියන් විශාල කැපකිරීමක් සිදුරකමික් සිටින අතර මේ හේතුවෙන් රෝහල් කාර්යමණ්ඩල මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා හඳුනාගෙන ඒවාට විසදුම් දීමට කඩිනමින් ක්‍රියාකරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔවුහු සඳහන් කරති.