අසල්වැසි නිවෙස්වල පිරිසක් පහර දීම නිසා තරුණයා මියයයි | Colombocall අසල්වැසි නිවෙස්වල පිරිසක් පහර දීම නිසා තරුණයා මියයයි - Colombocall

Hot News

අසල්වැසි නිවෙස්වල පිරිසක් පහර දීම නිසා තරුණයා මියයයිමුලතිව් කුමුලමුනේ ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකුට අසල්වැසි නිවෙස්වල පිරිසක් පහර දීම නිසා එම තරුණයා අද (05) මියගොස් තිබෙනවා.
ඔහු පදිංචි නිවසට යාබද නිවසක බල්ලකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් මුල් කරගෙන අසල්වාසීන් විසින් එම තරුණයාට පහර දී ඇති බව මුලතිව් පොලීසිය සඳහන් කළා