ඇඳිරි නීති සමයේ ගල්කිස්සේ මුහුද ගොඩකරලා ! | Colombocall ඇඳිරි නීති සමයේ ගල්කිස්සේ මුහුද ගොඩකරලා ! - Colombocall

Hot News

ඇඳිරි නීති සමයේ ගල්කිස්සේ මුහුද ගොඩකරලා !
ඇඳිරි නීතිය පවතින අවස්ථාවේ ගල්කිස්ස මහ හෝටලය ආසන්න වෙරළ තීරයේ කිලෝමීටරයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගොඩකිරීම නිසා එම වෙරළ පරිසර පද්ධතියට දැඩි හානියක් සිදුවී ඇතැයි පරිසරවේදීහු පවසති.

නගර උද්‍යාන ව්‍යාපෘතියක් හෝ වෙනත් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා මෙම වෙරළ කලාපය ඇඳිරි නීතිය පවතින අවස්ථාවේ ගොඩකර ඇතැයිද පරිසරවේදීන් සඳහන් කරති.