ගමපහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂක සමඟ අටක් නිරෝධායනයට | Colombocall ගමපහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂක සමඟ අටක් නිරෝධායනයට - Colombocall

Hot News

ගමපහ රෝහල් අධ්‍යක්ෂක සමඟ අටක් නිරෝධායනයටගම්පහ මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂකවරයා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු එම රෝහලේ 8 දෙනෙකු නිරෝධායනය සදහා යොමුකර තිබෙනවා.
ඒ සීදූව විශේෂ බලකා කදවුරේ කොරෝනා ආසාධිත යුධ හමුදා නිළධාරියා පසුගියදා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කාර්‍යාලයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වීමත් සමගයි..