වසංගතය පාලනය කල හැකි දක්ෂ කණ්ඩායමක් සමගි ජනබලවේගය සමඟ සිටිනවා ! | Colombocall වසංගතය පාලනය කල හැකි දක්ෂ කණ්ඩායමක් සමගි ජනබලවේගය සමඟ සිටිනවා ! - Colombocall

Hot News

වසංගතය පාලනය කල හැකි දක්ෂ කණ්ඩායමක් සමගි ජනබලවේගය සමඟ සිටිනවා !
කොරෝනා වසංගතය පාලනය කල හැකි දක්ෂ කණ්ඩායමක් සමගි ජනබලවේගය සිටින බව එම පක්ෂයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.
මේ බව ඉතා ඉක්මනින් ජනතාවට දැනුම් දී ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී හිටපු මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේය.