ගුවන් යානා පැමිණීමේ තහනම දීර්ඝ කරයි | Colombocall ගුවන් යානා පැමිණීමේ තහනම දීර්ඝ කරයි - Colombocall

Hot News

ගුවන් යානා පැමිණීමේ තහනම දීර්ඝ කරයිමෙරටට මගී ගුවන් යානා පැමිණීමේ තහනම නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කර තිබේ.

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මදාස මහතා සඳහන් කළේ, මෙරටින් පිටත්ව යන ගුවන් යානාවලට එම තහනම බල නොපාන බවය