දකුණු ආසියාවේ වැඩිම කෝවිඩ් ආදාධිතයින් සංඛ්‍යාව සිංගප්පූරුවෙන් | Colombocall දකුණු ආසියාවේ වැඩිම කෝවිඩ් ආදාධිතයින් සංඛ්‍යාව සිංගප්පූරුවෙන් - Colombocall

Hot News

දකුණු ආසියාවේ වැඩිම කෝවිඩ් ආදාධිතයින් සංඛ්‍යාව සිංගප්පූරුවෙන්
ආසියාවේ කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරස ආසාදිතයින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන රටක් බවට සිංගප්පූරුව පත්ව ඇත.

එරටින් කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරස ආසාදිතයින් 14,423 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති අතර ඊයේ දිනය තුළ පමණක් නව ආසාදිතයින් 931 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

ඒ අනුව ආසියානු රටවල් අතර බිලියනයකට අධික ජනගහනයක් වෙසෙන රටවල් වන චීනයට සහ ඉන්දියාවට පසුව වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වන රට බවට සිංගප්පූරුව පත්ව ඇත.

මිලියන 5යි දශම 5ක ජනගහනයක් වෙසෙන සිංගප්පූරුවෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරස ආසාදිතයින්ගෙන් වැඩි පිරිස විදේශයන් සිට පැමිණි ශ්‍රමිකයින් බවයි වාර්තා වන්නේ.