නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින නාවික හමුදා සෙබළකුගේ නිවස ඉදිරිපිට මල්වඩමක් තියලා ! | Colombocall නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින නාවික හමුදා සෙබළකුගේ නිවස ඉදිරිපිට මල්වඩමක් තියලා ! - Colombocall

Hot News

නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින නාවික හමුදා සෙබළකුගේ නිවස ඉදිරිපිට මල්වඩමක් තියලා !මහජන සෞඛය පරික්‍ෂකටද දන්වා තම නිවසේ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින නාවික හමුදා සෙබළකුගේ නිවස ඉදිරිපිට කිසිවකු විසින් හෝ මල්වඩමක් තබා ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.
හලාවත මුගුණුවටවන ප්‍රදේශයේ මෙම සිදුවීම සිදු වී ඇතැයි ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළා.
කොරෝනා වසංගතවට විරුද්දව සටන් කර නිවසට පැමිණි රණවිරුවෙකුට සිදු කරන ලද එම ක්‍රියාව දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දකින බවද ඔහු සඳහන් කරනවා