වැටුප් නොගෙවන කර්මාන්තශාලා සහ ආයතන සම්බන්ධයෙන් අවධානය | Colombocall වැටුප් නොගෙවන කර්මාන්තශාලා සහ ආයතන සම්බන්ධයෙන් අවධානය - Colombocall

Hot News

වැටුප් නොගෙවන කර්මාන්තශාලා සහ ආයතන සම්බන්ධයෙන් අවධානය
පවතින තත්ත්වය හමුවේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ රැකියා අහිවීමට ඉඩ නොදීම රජයේ ස්ථාවරය බව කම්කරු සහ විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළා.
අද (21)පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ වැටුප් නොගෙවන කර්මාන්තශාලා සහ ආයතන සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යංශය මේ වනවිට තොරතුරු රැස්කරමින් තිබෙන බවයි.