ආරක්ෂක අංශයේ සේවය කළ පුද්ගලයෙකුගේ පෙම්වතියට කොරෝනා ! | Colombocall ආරක්ෂක අංශයේ සේවය කළ පුද්ගලයෙකුගේ පෙම්වතියට කොරෝනා ! - Colombocall

Hot News

ආරක්ෂක අංශයේ සේවය කළ පුද්ගලයෙකුගේ පෙම්වතියට කොරෝනා !නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි පෞද්ගලික ආරක්ෂක සමාගමක සේවකයින් හත්දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමුකර තිබෙනවා.
කොළඹ මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ඩබ්ලිව්.කේ. චන්ද්‍රපාල මහතා සඳහන් කළේ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක අංශයේ සේවය කළ පුද්ගලයෙකුගේ පෙම්වතියට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීම හේතුවෙන් ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස ඔවුන් නිරෝධායනය සඳහා යොමුකළ බවයි.