ආශිර්වාදාත්මක ආගමික වතාවත්වල යෙදෙන්න | Colombocall ආශිර්වාදාත්මක ආගමික වතාවත්වල යෙදෙන්න - Colombocall

Hot News

ආශිර්වාදාත්මක ආගමික වතාවත්වල යෙදෙන්න
කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය හේතුවෙන් ජනතාවට සිදුව ඇති පීඩාවන් දුරුවේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාදාත්මක ආගමික වතාවත්වල යෙදෙන ලෙස මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ අනුව හෙට සිට දින 7 ක් පුරා රාත්‍රී 7 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා ජනතාවට ආශිර්වාදාත්මක ආගමික වතාවත්වලට යොමු වන ලෙස මහාසංඝරත්නය දැනුම් දෙනවා. එමෙන්ම එම කාලය තුළ සියලු විහාරස්ථානවල ඝණ්ඨාර නාදකොට ශබ්දවිකාශන යන්ත්‍රවලින් පන්සිල් සමාදන් කිරීම ද සිදුකෙරෙනවා. අනතුරුව රතන සූත්‍රය සහ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ඇතුළුව පිරිත් දේශනා කර රටවාසී හා ලෝකවාසී ජනතාවට නිරෝගී බව හා ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙසයි මහා සංඝරත්නය ඉල්ලා සිටින්නේ