ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 269 දක්වා ඉහළ යයි ! අද 15 ක් හඳුනාගනී | Colombocall ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 269 දක්වා ඉහළ යයි ! අද 15 ක් හඳුනාගනී - Colombocall

Hot News

ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 269 දක්වා ඉහළ යයි ! අද 15 ක් හඳුනාගනී

අද දින තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 15 දෙනෙකු හඳුනා ගත් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 269 දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සඳහන් කළේය.