අද (24) හමුවූ රෝගීන් සියළු දෙනා කොළඹ බණ්ඩාරනායක මාවත ප‍්‍රදේශයේ පුුද්ගලයන් ! | Colombocall අද (24) හමුවූ රෝගීන් සියළු දෙනා කොළඹ බණ්ඩාරනායක මාවත ප‍්‍රදේශයේ පුුද්ගලයන් ! - Colombocall

Hot News

අද (24) හමුවූ රෝගීන් සියළු දෙනා කොළඹ බණ්ඩාරනායක මාවත ප‍්‍රදේශයේ පුුද්ගලයන් !
අද (24) හමුවූ කොරෝනා රෝගීන් සියළු දෙනා කොළඹ බණ්ඩාරනායක මාවත ප‍්‍රදේශයේ පුුද්ගලයන් බව වාර්තා වනවා.
කෙසෙල්වත්ත, බණ්ඩාරනායක මාවත ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 142ගේ පරික්ෂණ වාර්තා අද පෙරවරුවේ ලැබීමට නියමිතයි.