කොරෝනා රෝගීන් ගණන 150 දක්වා ඉහළට | Colombocall කොරෝනා රෝගීන් ගණන 150 දක්වා ඉහළට - Colombocall

Hot News

කොරෝනා රෝගීන් ගණන 150 දක්වා ඉහළට තවත් කොරෝනා රෝගීන් දෙදෙනෙකු හමු වේ

ඒ අනුව මෙරටින් හමුවූ ගණන 150 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.