තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 13ක් | Colombocall තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 13ක් - Colombocall

Hot News

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 13ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 13ක් හඳුනා ගෙන තිබේ.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පැවසුවේ, ඒ අනුව ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 433 දක්වා ඉහළ යන බවයි.