ලාංකික සිසුන් 101 දෙනෙකු සමඟ ගුවන් යානයක් ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට | Colombocall ලාංකික සිසුන් 101 දෙනෙකු සමඟ ගුවන් යානයක් ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට - Colombocall

Hot News

ලාංකික සිසුන් 101 දෙනෙකු සමඟ ගුවන් යානයක් ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට
ඉන්දියාවේ සිරවී සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 101 දෙනෙකු රැගත් ‍ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් විශේෂ ගුවන් යානය කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළට ගොඩබස්වා තිබේ.
ඉන්දියාවේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ගොස් සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් පිරිසක් මෙලෙස දිවයිනට රැගෙන එනු ලැබිණි.

ගුවන් යානයේ පැමිණියේ ඉන්දියාවේ, අමිර්තසාර් සිටය