පළමුවරට ලාංකික තරුණියකට කොරෝනා බව තහවුරු වෙයි ! -video- | Colombocall පළමුවරට ලාංකික තරුණියකට කොරෝනා බව තහවුරු වෙයි ! -video- - Colombocall

Hot News

පළමුවරට ලාංකික තරුණියකට කොරෝනා බව තහවුරු වෙයි ! -video-


ඉතාලියේ වෙසන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවකට කොරෝනා අසාදනයවී අති බවට තහවුරුවී තිබේ.
වැඩබලන ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරාල් ප්‍රභාෂිනී පොන්නම්පෙරුම මහත්මිය පැවසුවේ 46 හැවිරිදි අදාළ කාන්තාව හොරණ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක බවයි

https://www.facebook.com/yohan.hasitha.52/videos/202379951170629/UzpfSTEwMDAwNjc5NTkwNTAzODpWSzo4NTQ4MTkxMzUwMzY5Mzk/?multi_permalinks=854818728370313&notif_id=1583207293619851&notif_t=feedback_reaction_generic