විල්පත්තුව විනාශ කරන චන්ද්‍රසේනගේ පච මාට්ටු ! පරිසර වාර්තාව අරගෙන නෑ | Colombocall විල්පත්තුව විනාශ කරන චන්ද්‍රසේනගේ පච මාට්ටු ! පරිසර වාර්තාව අරගෙන නෑ - Colombocall

Hot News

විල්පත්තුව විනාශ කරන චන්ද්‍රසේනගේ පච මාට්ටු ! පරිසර වාර්තාව අරගෙන නෑවිල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ ප්‍රේරකකලාපය යොදා ගනිමින් කෙරෙන කෝමාරිකා පැළ තවාන් ව්‍යාපෘතිය සඳහා මේ දක්වා පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් ලබාගෙන නොමැති බව අදාළ ආයෝජකයා මෙන්ම වනජීවීසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ද පිළිගනිති.
එහෙත් පරිසර හා වනජීවීසම්පත්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන කැබිනට් අමාත්‍ය එස්.එම් චන්ද්‍රසේන සඳහන් කළේ ආයෝජකයා විසින් අදාළ පරිසර ඇගයීම්වාර්තාව ලබා ගෙන ඇති බවය.
අනුරාධපුරය, රාජාංගනය, යාය 18 ප්‍රදේශයේ අක්කර 1,500ක කෝමාරිකා පැළ තවාන් ව්‍යාපෘතියට මේ වනවිට අක්කර 78 ක පමණ භුමි ප්‍රදේශයක් එළිපෙහෙළි කර තිබේ.
එයනීතිවිරෝධීව සිදුකර ඇති බැවින් ආයෝජකයාට ඉඩම් ලබා දුන් ගොවීන් 18 දෙනෙකුටඑරෙහිව තඹුත්තේගමඅධිකරණයේ නඩුපැවරූ බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.