කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වීම නවතී ! මෙන්න අළුත්ම තත්වය | Colombocall කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වීම නවතී ! මෙන්න අළුත්ම තත්වය - Colombocall

Hot News

කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වීම නවතී ! මෙන්න අළුත්ම තත්වය



අද (21) දහවල් නිකුත් කළ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ දෛනික කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව ගෙවුණ පැය 12 ක කාලයේ නව කොරෝනා රෝගීන් වාර්තාවී නොමැති බව වාර්තා වනවා.
ආසාදිත මුළු සංඛ්‍යාව චීන කතද සමග 72 ක් වන අතර දිවයින පුරා රෝහල්වලට කොරෝනා සැක රෝගීන් 245ක් මේ වනවිට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.