රජයෙන් දෙනවා කියුවට බඩු නෑ ! ජනතාව රජයට දොස් නඟයි | Colombocall රජයෙන් දෙනවා කියුවට බඩු නෑ ! ජනතාව රජයට දොස් නඟයි - Colombocall

Hot News

රජයෙන් දෙනවා කියුවට බඩු නෑ ! ජනතාව රජයට දොස් නඟයි

විවිධ පාර්ශව මගින් සහන මිලට සතොස සහ සමූපකාර හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදෙන බවට ප්‍රකාශ කලද, එසේ ප්‍රකාශ කල මිලගනන් වලට මිලදී ගැනීමට බඩු නොමැති බව ජනතාව චෝදනා කරනවා.

අද(23) උදෑසන මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇදිරි නීතිය ඉවත් කල අතර සමූපකාර සහ සතොස වෙළඳසල් වල අඩු මිලට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සදහා ජනතාව දිගු පෝලිම් වල පැය කිහිපයක් සිටගෙන සිටින අයුරු දක්නට ලැබුනා.

පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා විසින් ටින් මාලු මිල සහ පරිප්පු මිල අඩු කරනු ලැබූවද එසේ අඩු කල මිලට ටින් මාලු මිලදී ගැනීමට නොහැකි බව බොහෝ දෙනෙකු චෝදනා කරනවා.