මසුන් ආනයනය කරන අයට බඩේ පහරක් ! | Colombocall මසුන් ආනයනය කරන අයට බඩේ පහරක් ! - Colombocall

Hot News

මසුන් ආනයනය කරන අයට බඩේ පහරක් !

ආනයනික මසුන් මත අය කෙරෙන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ (03) මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ, දේශීය ධීවරයන් ආරක්ෂා කිරීමේ සහ ධීවර කර්මාන්තය නඟාසිටුවීමේ අරමුණක් ලෙසයි.

ඒ අනුව බදු සහන මත ආනයනික මසුන් කිලෝ ග‍්‍රෑම් එකක් සඳහා සියයට 10ක් හෝ රුපියල් 100 ක බදු සහනයක් ලබාදී ඉන් අය කළේ රුපියල් 25 ක් පමණයි.

ඒ අනුව මෙම විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද යටතේ ආනයනික මසුන්ගේ වටිනාකමින් සියයට 10 ක් හෝ කිලෝග‍්‍රෑම් එකකට රුපියල් 150ක් ලෙස අය කෙරෙනු ඇති.