ඉදිරි සති දෙකක කාලය ඉතාම තීරණාත්මක කාලසීමාවක් ! | Colombocall ඉදිරි සති දෙකක කාලය ඉතාම තීරණාත්මක කාලසීමාවක් ! - Colombocall

Hot News

ඉදිරි සති දෙකක කාලය ඉතාම තීරණාත්මක කාලසීමාවක් !

ඉදිරි සති දෙකක කාලය ඉතාම තීරණාත්මක කාලසීමාවක් බැවින් පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ තීරණයක් ගන්නා බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා  අද (25) පැවති අමාත්‍ය මණඩල රැස්වීමේදී පවසා තිබේ.
 එම කාලසීමාව තුළ ජනතාවට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කෙසේ හෝ සපයා දෙන බවත්, සතොස හා සමුපකාරය සතු වියළි ආහාර සංචිත ද බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත. 
අවසානයට හමුවූ රෝගියාගේ සම්බන්ධකම් සොයා බලා ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරන බවත්, ලංකාව ඉතාලියක් වනු දැකීමට අකමැති හෙයින් ඉදිරියේදී දැඩි තීන්දු ගන්නා බවද පවසා තිබේ.