කොළඹ බාලිකා පාසලකට පැන්න පාසල් සිසුන් 20 ක් මාට්ටු ! | Colombocall කොළඹ බාලිකා පාසලකට පැන්න පාසල් සිසුන් 20 ක් මාට්ටු ! - Colombocall

Hot News

කොළඹ බාලිකා පාසලකට පැන්න පාසල් සිසුන් 20 ක් මාට්ටු !
කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන පිරිමි පාසලක සිසුන් 20 දෙනකු පොලිස් බාරයට ගෙන තිබෙනවා.
කොළඹ ප්‍රධාන බාලිකා විදුහලකට බලහත්කාරයෙන් කඩා පැනීමට උත්සාහ කළේ යැයි එම පිරිස පොලිස් බාරයට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක අන්තර් පාසැල් ක්‍රිකට් තරග හේතුවෙන් කාන්තා විදුහලට ඇතුලු වීමට සිසුන් උත්සාහ දරා තිබෙනවා.