රටටම නොමිලයේ මුඛ ආවරණ සැපයීමට සුදානම් ! කෝසල : 076 1182600 | Colombocall රටටම නොමිලයේ මුඛ ආවරණ සැපයීමට සුදානම් ! කෝසල : 076 1182600 - Colombocall

Hot News

රටටම නොමිලයේ මුඛ ආවරණ සැපයීමට සුදානම් ! කෝසල : 076 1182600

කලුතර ප්‍රදේශයේ ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයෙක් මේ අවස්තාවේ රටටම නොමිලයේ මුඛ ආවරණ සැපයීමට සුදානම් බව වාර්තා වෙනවා.

කලුතර ෆැෂන් යූ ටර්න් අධිපති නිශාන් කෝසල ෆ්‍රනාන්දු මෙලෙසට සිය කර්මාන්තශාලාවේ මුඛ ආවරණ නිපදවීම අරඹා තිබේ.

 ඔහු ප්‍රකාශ කළේ තමන් සියලූම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ උපදෙස් පිළිපදිමින් මෙලෙසට මුඛ ආවරණය නිපදවීමේ කටයුතු සිදු කරන බවයි.

මේ අවස්තාවේදි තමන් විසින් නිපද වූ මුඛ ආවරණ කලුතර ප්‍රදේශයේ නොමිලයේම බෙදා හැර බවත්, රටටම නොමිලයේ මුඛ ආවරණ නිපදවීම සදහා තමන්ට සහය අවශ්‍ය බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා.

මෙවැනි අවස්තාවක අතිශය දුලබ සහ ප්‍රයෝජනවත් මුඛ ආවරණ නොමිලයේම සැපයීමට යම් කිසි ව්‍යවසායකයෙකුට හැකි නම් එය විශාල සමාජ මෙහෙවරකි.

එවැනි විශාල සමාජ මෙහෙවරක් කිරීමට උත්සාහ කරනා ව්‍යවසායකයෙකුට මේ අවස්තාවේ උපකාර කළ හැකි නම් එය ඉතා වටිනා බව අපගේ හැගීමයි.

එම ව්‍යාපාරිකයාට සහය වීමට ඔබත් කැමති නම් පහත දුරකථන අංකයෙන් ඔහු සම්බන්ධ කරගන්න.

කෝසල : 076 1182600