දේවානි ජයතිලක සනත් නිශාන්තගේ රෙදි ගැලවූ සම්පූර්ණ වීඩියෝවක් නිකුත් වේ ! -video- | Colombocall දේවානි ජයතිලක සනත් නිශාන්තගේ රෙදි ගැලවූ සම්පූර්ණ වීඩියෝවක් නිකුත් වේ ! -video- - Colombocall

Hot News

දේවානි ජයතිලක සනත් නිශාන්තගේ රෙදි ගැලවූ සම්පූර්ණ වීඩියෝවක් නිකුත් වේ ! -video-මිගමුව ආශිත කඩොලාන පරිසර පද්ධතියක් විනාශකොට ක්‍රීඩා පිටියක් ඉදිකිරිම සදහා රජයේ වනාන්තර භූමියක් නිදහස් කරන ලෙස බලපෑම් කල රාජ්‍ය අමාත්‍යය සනත් නිශාන්තට තම මෝඩ තීරණ රාජ්‍යය නිලධාරිනියක ඉදිරියේ පසුගියදා හකුලා ගැනීමට සිදුවුණා.
ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශවාසීන් යයි කියා ගන්නා ඇමතිවරයාට සම්බන්ධ චන්ඩින් කිහිපදෙනෙකු හා සනත් නිශාන්ත ඇමතිවරයා දිගින් දිගටම මේ වනාන්තර පද්ධතිය තමාගේ ජාවාරම් කටයුතු සදහා වෙන්කරවා ගැනුමට උත්සහ දැරුවත් අදාල නිලධාරිනිය කොන්ද කෙලින් තබාගෙන කිසිසේත්ම තමාට නීතියට පිටින් වැඩ නොකළ හැකි බව ප්‍රකාශකොට සිටියා .
එම අවස්ථාවේ සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින්