රන්ජන් ඇප මත නිදහස් වෙයි ! වුණු දේ මෙන්න | Colombocall රන්ජන් ඇප මත නිදහස් වෙයි ! වුණු දේ මෙන්න - Colombocall

Hot News

රන්ජන් ඇප මත නිදහස් වෙයි ! වුණු දේ මෙන්න
මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ඇප මත මුදාහැරීමට නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නියෝග කර තිබෙනවා.

විදෙස් ගමන් තහනම් කර ඇති බවත් සඳහන්