නායක කිරන් පොලාඩ් කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන් රාත්‍රී භෝජනයක් ඉල්ලයි | Colombocall නායක කිරන් පොලාඩ් කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන් රාත්‍රී භෝජනයක් ඉල්ලයි - Colombocall

Hot News

නායක කිරන් පොලාඩ් කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන් රාත්‍රී භෝජනයක් ඉල්ලයිශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම් අතර පැවති දෙවන එක්දින තරගයේදී කුසල් මෙන්ඩිස් ශතකයක් ලබා ගත්තේ ලකුණු 2ක් ලබා සිටියදී ලබාදුන් උඩ පන්දුව අතහැරීම නිසයි.
එහිදී පරාජයට පත්වූ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ නායක කිරන් පොලාඩ් කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන් රාත්‍රී භෝජනයක් ඉල්ලා සිට තිබෙනවා.
ඒ කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු දෙකක් ලබාසිටි අවස්ථාවේදී ඔහු ලබාදුන් උඩ පන්දුවක් තමන් අතින් ගිලිහී යාම නිසායි.
කෙසේ වෙතත් එහිදී එම අවස්ථාවේ සිනාමුසු මුහුණින් පොලාඩ් කියා සිටියේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ලකුණු 100 වෙනුවෙන් ඔහු තමන්ට මහනුවරදී රාත්‍රී කෑම වේලක් ලබාදීමට අවශ්‍ය බවයි.