රට බාරගන්න නාමල් රාජපක්‍ෂ, දහම් සිරිසේන, විමුක්ති කුමාරතුංග සූදානම් වෙන්න ! | Colombocall රට බාරගන්න නාමල් රාජපක්‍ෂ, දහම් සිරිසේන, විමුක්ති කුමාරතුංග සූදානම් වෙන්න ! - Colombocall

Hot News

රට බාරගන්න නාමල් රාජපක්‍ෂ, දහම් සිරිසේන, විමුක්ති කුමාරතුංග සූදානම් වෙන්න !

රටේ නායකත්වයබාර ගැනීමටනාමල් රාජපක්‍ෂ, දහම් සිරිසේන, විමුක්ති කුමාරතුංග ජනාදිපති පුත‍්‍රයන් සූදානම් විය යුතුයි… 
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි අනාගතයේ නායකත්වය භාර ගැනීම සඳහා නාමල් රාජපක්ෂ, දහම් සිරිසේන, විමුක්ති කුමාරතුංග වැනි ජනාධිපති පුත්‍රයන් සූදානම් විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.
මෙරට අනාගතය ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන් සියල්ලන් එක්ව කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් යයිද ඔහු පැවසීය.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කලේය..