මැරයාගේ පුතා නිසා සිසුන් කපපම් ගෙවයි ! | Colombocall මැරයාගේ පුතා නිසා සිසුන් කපපම් ගෙවයි ! - Colombocall

Hot News

මැරයාගේ පුතා නිසා සිසුන් කපපම් ගෙවයි !
කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ විද්‍යා අංශයේ ඉගෙනුම ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ මැර පුත්‍රයෙකු කප්පම් ගැනීම හමුවේ සෙසු සිසුන් අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.
මුදල් ඉල්ලා නොදුන් සිසුවෙකුට එම සිසුවාගේ පන්ති කාමරයටම පැමිණ මම අහවල් මන්ත්‍රීගේ පුතා සල්ලි දීපන් නැත්තම් තොට ගහනවා යනුවෙන් තර්ජනය කළ බවද විද්‍යාලයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.
පාසල් බෝජුන්හළේ දී සිසුන්ගෙන් කප්පම් ගන්නා මෙම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ බව කියන පුත්‍රයාව වෙනත් සිසුන් විසින් හඳුන්වන්නේ “අර මිරිස්කුඩු දියකරලා ගහපු එක්කෙනාගේ පුතා” යනුවෙනුයි.