නැවතත් මහින්ද මෛත්‍රී එක්වී සන්ධානයක් ගොඩනඟයි ! | Colombocall නැවතත් මහින්ද මෛත්‍රී එක්වී සන්ධානයක් ගොඩනඟයි ! - Colombocall

Hot News

නැවතත් මහින්ද මෛත්‍රී එක්වී සන්ධානයක් ගොඩනඟයි !අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් හා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ සභාපතීත්වයෙන්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අයැදුම් කර තිබෙනවා