බත්තරමුල්ල හා වැල්ලවත්ත යා කරමින් නව බෝට්ටු සේවාවක් ! | Colombocall බත්තරමුල්ල හා වැල්ලවත්ත යා කරමින් නව බෝට්ටු සේවාවක් ! - Colombocall

Hot News

බත්තරමුල්ල හා වැල්ලවත්ත යා කරමින් නව බෝට්ටු සේවාවක් !
නගර යා කරමින් අධිවේගී මාර්ග ඉදිවෙද්දී ප්‍රවාහනයේ තවත් නව ව්‍යාපෘතියක් ලබන 11 වනදා ආරම්භ කෙරෙනවා. 
ඒ බත්තරමුල්ල හා වැල්ලවත්ත යා කරමින් නව බෝට්ටු සේවාවක් ආරම්භ කිරීමයි. රථ වාහන තදබදයට ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ලබා දෙමිනුයි මෙය ආරම්භ කෙරෙන්නේ.
බත්තරමුල්ල දියත උද්‍යානයේ සිට වැල්ලවත්ත දක්වායි මෙම මගී ප්‍රවාහන බෝට්ටු සේවාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහි නැවතුම් ලෙස දියතඋයන, නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය හා වැල්ලවත්ත නම් කර තිබෙනවා. මහා මාර්ගය ඔස්සේ බත්තරමුල්ල සිට වැල්ලවත්ත දක්වා කාර්ය බහුල වේලාවකදී ගමන් කරන්නෙකුට පැය එකහමාරකට අධික කාලයක් ගත වනවා.
ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතියේ අසිරිය ද විඳිමින් විනාඩි 20 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ බෝට්ටු සේවාව භාවිත කරන්නෙකුට ගමනාන්තයට ළඟාවිය හැකියි. ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව හා නාවික හමුදාවේ සහයෝගය ඇතිවයි මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ.